پایان یک چرخه

دلبوسکه:"پیش از هر چیز، باید با رئیس صحبت کنم."

  • ایسلند دست به عملی جسورانه زد و انگلیس را حذف کرد 
  • مسی در 29 سالگی از بازی های ملی خداحافظی کرد

بعد از چهارمین شکست در فینال با آرژانتین حال خرابی داشت

یک پنالتی از دست داد

 

http://uupload.ir/files/zfhh_gfdgh.jpg

  •  دیگر بهترین نیستیم

2008-2016

دوران خوشی بود

حذف بی عذر و بهانه اسپانیا برابر یک ایتالیای فوق العاده که در نیمه اول ما را به کناری جارو کرد

تیم ملی در نیمه دوم بیدار شد اما اثرگذاری کافی را نداشت

دلبوسکه:"آینده ام؟ باید با رئیس صحبت کنم."

  • آرژانتین از مسی می خواهد که نرود

"تیم ملی برای من تمام شده است."

  • برکسیت به فوتبال رسید: شور ایسلند