به گزارش کانون هواداران رئال مادرید و به نقل از ال کونفیدنشال ، سران پی اس جی خانس را زیر نظر دارند.

پاریسی ها با مندس ایجنت خامس مذاکره کرده و به آنها گفته رئال به زیر ۶۵ میلیون حاضر به مذاکره نخواهد شد.

پاریسی ها هر طور شده می خواهند خامس را به خدمت بگیرند.