به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، بیل و رونالدو دو فوق ستاره رئال در کنار هازارد بلژیکی تاثیر گذاترین بازیکنان یورو هستند.

در واقع هر سه روی ۴ گل تیمشان تاثیر مستقیم داشتند.

رونالدو دو گل و دو پاس گل ، بیل سه گل و یک پاس گل و هازارد یک گل و سه پاس گل داده اند.