میشل پازدان ، بازیکن لهستان در مورد تقابل تیمش با پرتغا صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” باید نانی ، کوارشما و رونالدو را کنترل کنیم. آنها مشکلات زیادی برای ما ایجاد خواهند کرد. نباید به صورت فردی انها را دنبال کنیم باید شرایط تیمی شان را زیر نظر داشته باشیم.”