http://uupload.ir/files/hpag_dsaf.jpg

تصویر جدیدی که رونالدو در اینستاگرام منتشر کرده با واکنش دیلی میل همراه شد و روزنامه انگلیسی از عضلات ران ستاره پرتغالی تمجید کرد. از سویی میرور او را با “تام رایدر”، کاراکتر بازیهای ویدئویی مقایسه کرد!