به گزارش کانون هواداران رئال مادرید و به نقل از جوگونس , ماندن موراتا به خودش بستگی دارد.

در واقع اگر او بخواهد در رئال بماند و کارش رو با فروتنی و تلاش ادامه دهد رئال او را نمی فروشد و در رئال ماندگار خواهد بود.