خبرگزاری باشگاه رئال مادرید : ژابی آلونسو مصاحبه مفصلی در مورد مربی آینده خود انجام داده است.

او در این مصاحبه گفت : کارلو آنجلوتی مربی بزرگی است و در تیم های بزرگی همچون چلسیء رئال مادرید و... کار کرده است و به موفقیت های زیادی رسیده است و این نشان دهنده بزرگی اوست.

او همچنین ادامه داد : من در رئال با او کار کرده ام و به خوبی او را می شناسم و مشتاق کار دوباره با او هستم.