خبرگزاری باشگاه رئال مادرید : مدیران رئال از بی توجهی بازیکن کلمبیایی این تیم یعنی خامس رودریگز نسبت به مسائل آینده اش در رئال مادرید بسیار ناراحت هستند.

در حالی که وی از مصدومیت شانه رنج می برد اما هیچ جلسه و صحبتی با مسئولان رئال نداشته و امکان از دست دادن پیش فصل نیز برای او وجود دارد.