لوپز وکیل موراتا امروز به دفتر رئال مادرید رفت و درباره مسائل مختلف با سران رئال مذاکره کرد.

او درباره وضعیت و آینده موراتا در رئال و بحث دستمزد او با رئالی صحبت کرده است.