تیری هانری مهاجم سابق فرانسه معتقد است گریزمن نقش رونالدو را در فرانسه دارد.

او گفت : گریزمن رونالدوی ماست و امیدوار آماده باشد تا فراتسه در فینال موفق باشد.