برادر هازارد به شایعات جدایی او از چلسی پایان داد.

او اذعان کرد که هازارد می خواهد فوتبالش رو در چلسی ادامه می دهد و مشکلی ندارد.