به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، به نقل از مارکا چند بازیکن جوان رئال احتمال دارد به صورت قرضی از تیم جدا شوند.

در حقیقت خسه ، مایورال ، آسنسیو ، ماریانو و شاید هم اودگارد از تیم به صورت قرضی جدا شوند.