به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، به نقل از مارکا بازیکنانی که در نیمه نهایی یورو حاضر بودند در تو آمریکا غایب خواهند بود.

در واقع بیل ، رونالدو ، کروس و په په به دلیل استراحت در این تور حاضر نخواهند بود.