کانون هواداران رئال مادرید : ریکاردو کاروالیو، مدافع باتجربه فوتبال پرتغال در مورد مصدومیت په په صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” من آماده هستم تا اگر مربی بخواهد بازی کنم اما ایده آل این است که په په ریکاوری کند و دوباره به میدان برود.”