به گزارش کانون هوادارن رئال مادرید ,به نقل از رادیو کوپه و میگل آنخل دیاز مایروال هدف وولفسبورگ در تابستان است.

این تیم آلمانی او را به صورت قرضی برای فصل بعد می خواهد.