به گزارش کانون هواداران رئال ، بکن باوئر به تمجید از رونالدو پرداخت.

اسطوره بایرن و آلمان گفت : هنوز مدافعی نیامده که بتواند رونالدو را متوقف کند و او فوق العاده کار کرده است.