به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ،سانیا  هم وطنش را هم سطح رونالدو و مسی می داند.

سانیا در این باره گفت : برای من، گریزمان در سطح رونالدو و مسی است. به نوعی این بازی ها نوعی انتقام برای اوست چرا که تیم های پایه فرانسه هیچ گاه او را انتخاب نکرده اند. او مسیر سختی تا به اینجا داشت و شایسته جایگاه فعلی اش می باشد.