به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ،به نقل از دون بالون ویتو بازیکن جوان اتلتیکو زیر نظر سران رئال است.

ویتو در پست مهاجم و وینگر بازی می کند و بارسا دیگر مشتری اوست.