کانون هوادران رئال مادرید : زین الدین زیدان و دیدیه دشان، سرمربی های رئال و تیم مل فرانسه به علت تمایل رئال مادرید به خرید انگولو کانته با همدیگر به مشکل خورده اند.

در حقیقت رابطه این دو پس از دعوت نشدن بنزما تا یورو تا حدی شکراب شده بود اما مذاکره رئال با کانته در حین یورو شرایط را کاملا خراب کرد چرا که دشان اعتقاد دارد که تمایل رئال باعث پرت شدن حواس بازیکن لستر شده است موضوعی که در میانه حساسیت یورو اصلا به مذاق مربی فرانسوی خوش نیامده است.