کانون هواداران رئال مادرید : رونالدو و بیل دو ستاره تیم رئال مادرید به زودی قراردادشان را با رئال تمدید می کنند تا زیر نظر زیدان به تمام افتخارات و جام های ممکن برسند.