به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، مارکا ترکیب فینال یورو را این گونه پیش بینی کرد.