به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ،رونالدو و په په به همراه هم تیمی هایشان قبل از فینال به پیاده روی پرداختند.

http://uupload.ir/files/k16_cm_63gqw8aaxumc.jpg

http://uupload.ir/files/g7sb_cm_66udwaaaayyy.jpg

http://uupload.ir/files/nqdc_cm_6420xeaactzp.jpg