کانون هواداران رئال مادرید : فوتبالدوستان پرتغالی استقبال گرمی از قهرمان یورو داشتند.

http://uupload.ir/files/jvg0_gdfgs.jpg

http://uupload.ir/files/njo9_ghjytc.jpg

http://uupload.ir/files/ugvh_hgds.jpg