کانون هواداران رئال مادرید : خسوس وایخو مدافع میانی رئال مادرید با قراردادی قرضی به اینتراخت فرانکفورت پیوست.