کانون هواداران رئال مادرید :به گزارش مارکا رونالدو فقط سوپرکاپ اروپا را از دست خواهد داد اما به شروع لالیگا و هفته اول خواهد رسید.