به گزارش "كانون هواداران رئال مادريد" رونالدو ايت عمس را در پيج شخصي اينستاگرام خود شير كرد و نوشت : زماني كه يك تيم و كشور باور كنند هر چيز ممكن است.