کانون هواداران رئال مادرید : مارسلو کارواخال تمرینات خود را آغاز کردند