به گزارش کانون هواداران رئال مادرید، باشگاه رئال مادرید از لباس فصل اینده خود رونمایی کرد. این لباس اول و دوم این تیم است و در فصل 2016/2017 از آن استفاده خواهد شد.

 

طراح این لباس  برگرفته از لباس سال 1980 رئال مادرید می باشد.

 

لباس اول و دوم باشگاه رئال مادرید:

رئال اول رئال مادرید
رئال دوم رئال مادرید
لباس جدید باشگاه رئال مادرید
لباس جدید باشگاه رئال مادرید
لباس جدید باشگاه رئال مادرید
لباس جدید باشگاه رئال مادرید
لباس جدید باشگاه رئال مادرید